Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
4 Posiedzenie w dniu 12 marca 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.3.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie skargi I__B__ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Skarga K__ Ś___ z dnia 18 lutego 2019 r. na nienależyte wykonywanie zadań i brak nadzoru ze strony Prezesa Zarządu spółki Katowickie Wodociągi S.A.
3.
Pismo Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 lutego 2019 r. adresowane do B__ M___ w sprawie skargi z dnia 7 listopada 2018 r. - dw. komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.