Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
5 Posiedzenie w dniu 2 kwietnia 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.4.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Petycja Pana Krzysztofa Śnioszka dotycząca zmiany w nazewnictwie jednostek pomocniczych i ich organów.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.