Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
6 Posiedzenie w dniu 14 maja 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.5.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie petycji Pana Krzysztofa Śnioszka dotyczącej zmiany w nazewnictwie jednostek pomocniczych i ich organów.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia petycji Zarządu Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych.
3.
Anonimowe pismo dotyczące Pałacu Młodzieży w Katowicach- dw. Komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.