Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
7 Posiedzenie w dniu 4 czerwca 2019, godz. 14:30, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.6.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie petycji Zarządu Fundacji Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl w sprawie usuwania skutków zdarzeń drogowych.
Załączniki
vector projekt
2.
Rozpatrzenie petycji Pana Krzysztofa Śnioszka w sprawie obligatoryjnego przekazywania od 2020 roku Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu Miasta Katowice.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.