Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
8 Posiedzenie w dniu 9 lipca 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.7.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi A__ S___ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach, na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Katowice.
4.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Krzysztofa Śnioszka, na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.