Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
9 Posiedzenie w dniu 10 września 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.8.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie skargi Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Rozpatrzenie skargi A__ S___ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
4.
Rozpatrzenie skargi Krzysztofa Śnioszka, na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
5.
Pismo radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego z dnia 26 lipca 2019 r. noszące znamiona petycji w sprawie wprowadzenia w Radzie Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych."
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24 dotyczącej nieodpłatnego usuwania skutków zdarzeń drogowych.-dw. komisji.
7.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia petycji Krzysztofa Śnioszka w sprawie przekazywania Radom Dzielnic i Radom Osiedli środków finansowych z budżetu Miasta Katowice. -dw. komisji.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.