Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
10 Posiedzenie w dniu 8 października 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.9.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie petycji radcy prawnego Pana Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w Radzie Miasta Katowice Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
2.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi D__ M___ z dnia 4 września na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia 4 skarg na działania Prezydenta Miasta Katowice:
a)
T___ K___ .
b)
Państwa B__ B__ i S__ B____ .
c)
M___G____ .
d)
U___ A____ .
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.