Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
11 Posiedzenie w dniu 5 listopada 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.10.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie skargi T__ K___ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Rozpatrzenie skargi B__B__ i S__B__ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Rozpatrzenie skargi U___ A___ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
4.
Rozpatrzenie skargi H__ M__ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Rozpatrzenie skargi M___ G___ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
6.
Rozpatrzenie skargi D___ M____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
7.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skarg L__S__, Z__ B___, M___ T___, I___ P___ , M____ O___ i P___ K___ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
8.
Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi A__ P___ na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.