Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
12 Posiedzenie w dniu 26 listopada 2019, godz. 14:00, w sala 4.5, UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.11.11.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Sprawy bieżące, w tym inicjowanie projektów uchwał.
1.
Rozpatrzenie skargi Z___ B____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
2.
Rozpatrzenie skargi P___ K____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
3.
Rozpatrzenie skargi M___ O____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
4.
Rozpatrzenie skargi M___ T____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
5.
Rozpatrzenie skargi L___ S____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
6.
Rozpatrzenie skargi I___ P____ na działania Prezydenta Miasta Katowice.
7.
Rozpatrzenie skargi A___ P____ na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
4.
Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 r.
5.
Wolne wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.