Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
3 Posiedzenie w dniu 6 lutego 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.4.3.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania bibliotek w placówkach oświatowych w mieście.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca funkcjonowania bibliotek miejskich.
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zajęć pozaszkolnych w szkołach samorządowych realizowanych przy współpracy z instytucjami kultury działającymi w Katowicach oraz z Pałacem Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w roku szkolnym 2017/18.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.
2.
Pismo dotyczące skargi prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ w Katowicach na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. nr XXXVIII/764/17 w przedmiocie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice.
Załączniki
CCF06022019
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.