Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
3 Posiedzenie w dniu 28 lutego 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
BRM.0012.10.3.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
System rowerów miejskich – analiza sezonu 2018, przygotowania do sezonu 2019, współpraca z Metropolią GZM.
4.
Droga łącząca ulice Bażantów i Szarych Szeregów – informacja o inwestycji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja dotycząca planów modernizacji skrzyżowania ulic Armii Krajowej z Kostki-Napierskiego w Katowicach-Piotrowicach oraz działań, jakie możliwe są do podjęcia na chwilę obecną by obniżyć wypadkowość w tym rejonie.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.