Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
3 Posiedzenie w dniu 25 lutego 2019, godz. 11:00, w Zespole Szkół i Placówek nr 1, ul. I. Paderewskiego 46, Katowice (Komisja rozpocznie się o godz. 11:00 w Miejskim Przedszkolu nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3 w Katowicach)
BRM.0012.5.3.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Wizytacja obiektu MOS (ZSiP nr 1) po remoncie.
5.
MKS MOS – klub sportowy, osiągnięcia, cele.
Załączniki
MKS MOS Katowice
6.
Informacja Prezydenta Miasta na temat klas sportowych w katowickich szkołach.
Załączniki
CCI20190219
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Katowice na rok 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Załączniki
CCI20190212
8.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytanie Pani radnej P. Grolik z dn. 14.01.2019 r.
Załączniki
CCI20190204
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenia posiedzenia.