Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
4 Posiedzenie w dniu 13 marca 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.4.4.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca profilaktyki rówieśniczej (wykonanie w roku szkolnym 2017/18, plan na rok 2018/19) w katowickich placówkach oświatowych.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat podejmowanych działań w placówkach oświatowych dotyczących zapobieganiu przemocy i uzależnieniom.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo dotyczące dziko żyjących kotów na tyłach Szkoły Podstawowej nr 27 w Katowicach.
Załączniki
RKP-043774-19
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.