Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
7 Posiedzenie w dniu 12 czerwca 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.4.7.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście 2019”.
4.
Raport o stanie miasta Katowice za rok 2018.
Załączniki
DS-205-19
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat pilotażowej edukacji regionalnej w pięciu katowickich szkołach oraz plany na rok szkolny 2019/2020 w tym zakresie.
6.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca edukacji regionalnej w katowickich samorządowych jednostkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz realizacji autorskiego programu „Serce Metropolii – Katowice moje miejsce na Ziemi”.
7.
Propozycje Komisji Edukacji do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
8.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus”.
9.
Sprawy bieżące.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenia posiedzenia.