Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA EDUKACJI
8 Posiedzenie w dniu 10 lipca 2019, godz. 11:00, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Katowice przy ul. Jagiellońskiej 18a
BRM.0012.4.8.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizacji Polityk i Edukacji Miasta Katowice Katowiczanin 2022.
4.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat remontów, napraw i nagłych interwencji przeprowadzonych w I półroczu 2019 r. w katowickich placówkach oświatowych.
Załączniki
Kopia Remonty
5.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat współpracy miasta ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w katowickich placówkach oświatowych.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku.
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Katowice dotyczące wyboru władz związkowych Oddziału.
Załączniki
CCF28062019_0002
2.
Pismo dotyczące skierowania do kształcenia specjalnego z dnia 13.06.2019 r.
3.
Pismo dotyczące skierowania do kształcenia specjalnego z dnia 09.07.2019 r.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.