Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
5 Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.10.5.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Elektromobilność – stan i rozwój infrastruktury.
4.
Carsharing – funkcjonowanie systemów bezobsługowych wypożyczalni samochodów.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Przebudowa ulicy Dworcowej - informacja o harmonogramie prac, sytuacja parkingowa.
2.
Odpowiedź na zapytanie radnego Krzysztofa Krausa z posiedzenia Komisji w dniu 21.03.2019 r.
Załączniki
CCF05042019
3.
Odpowiedź na zapytanie radnego Dawida Kamińskiego z posiedzenia Komisji w dniu 21.03.2019 r.
Załączniki
CCF09042019_0001
4.
Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przeprowadzenia rozmów z Tramwajami Śląskimi S.A. celem modernizacji linii tramwajowej na odcinku Katowice Słoneczna Pętla – Wełnowiec Plac Alfreda.
Załączniki
CCF09042019
5.
Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych MZUiM w Katowicach budowy ronda u zbiegu ulic Józefowskiej i Bytkowskiej.
Załączniki
CCF10042019
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.