Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
7 Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2019, godz. 11:00, w siedzibie PKM Katowice Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 59 - godz. 13:30 s. 4,5 Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4.
BRM.0012.10.7.2019.KJ-K
*
Część wyjazdowa posiedzenia godz. 11:00
1.
PKM Katowice Sp. z o.o. – działalność spółki. Transport autobusowy w Katowicach.
*
Część stacjonarna posiedzenia godz. 13:30
2.
Przyjęcie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.
Propozycje Komisji Transportu do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Raport o stanie miasta Katowice za rok 2018.
Załączniki
DS-205-19
2.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Adama Lejmana-Gąski z posiedzenia Komisji w dniu 23.05.2019 r.
Załączniki
CCF06062019
3.
Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Jarosława Makowskiego z posiedzenia Komisji w dniu 23.05.2019 r.
Załączniki
Zapytanie radnego
4.
Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22.01.2019 r.w sprawie przyjęcia opracowania pn.: "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej".
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.