Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
8 Posiedzenie w dniu 18 lipca 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.10.8.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Inwestycje w infrastrukturę rowerową - informacja Oficera Rowerowego.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na zapytania Panów radnych Łukasza Borkowskiego oraz Jarosława Makowskiego z posiedzenia Komisji w dniu 26.06.2019 r.
2.
Odpowiedź na wniosek Komisji o zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na 2020 rok środków na uruchomienie 30 stacji wypożyczalni rowerów miejskich.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenia posiedzenia.