Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
9 Posiedzenie w dniu 19 września 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.10.9.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej realizowanej przez ZTM po przejęciu zadań z KZK GOP. Zakres realizowanych zadań i ich finansowanie.
4.
Inteligentny System Zarządzania Transportem Miejskim (ITS).
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice.
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych oraz gminnych.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź na wniosek Komisji o wsparcie działań PKM Katowice Sp. z o.o. dotyczących renegocjacji umowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w zakresie stawek za wozokilometr świadczonych usług transportowych.
Załączniki
CCF31072019
2.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące wycinki drzew wzdłuż Al. Korfantego w Katowicach.
3.
Informacja dotycząca budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Panewnickiej w Katowicach.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.