Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
11 Posiedzenie w dniu 14 listopada 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.10.11.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Rozwój transportu i infrastruktury tramwajowej.
Załączniki
CCF07112019_0001
4.
Tramwaj na południe – stan realizacji inwestycji.
Załączniki
CCF07112019
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Informacja na temat planowanej wycinki drzew przy ul. Owsianej w Katowicach.
2.
Informacja na temat miejsc parkingowych przy ul. Dyrekcyjnej oraz ul. Dworcowej w Katowicach.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.