Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA TRANSPORTU
12 Posiedzenie w dniu 5 grudnia 2019, godz. 13:00, w sali 4,5 (parter) Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4 w Katowicach
BRM.0012.10.12.2019.KJ-K
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19DS-390-19
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia "Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok".
Załączniki
DS-394-19DS-405-19
4.
Akcja zima – informacja o utrzymaniu dróg i ulic w sezonie zimowym.
5.
Przyjęcie planu pracy Komisji Transportu na 2020 rok.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
1.
Odpowiedzi na wnioski Komisji z dnia 17.10.2019 r.
2.
Odpowiedź na wniosek Komisji o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020 rok środków na budowę ekranów dźwiękochłonnych oddzielających ul. Mikołowską od nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pięknej.
Załączniki
CCF03122019
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.