Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
8 Posiedzenie w dniu 22 lipca 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.8.2019.AM
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
4.
Informacja na temat pozyskiwania przez Miasto środków finansowych zewnętrznych, w tym środków unijnych i z WFOŚiGW.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
Załączniki
DS-257-19
2.
Projekt uchwały Rad Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
Załączniki
DS-258-19
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.