Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA BUDŻETU MIASTA
9 Posiedzenie w dniu 23 września 2019, godz. 13:00, w sali 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.3.9.AM.2019
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2019 roku.
Załączniki
DS-263-19
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Pitery -/-.
Załączniki
DS-314-19
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mickiewicza --/- oraz za najem socjalny obecnie zajmowanego lokalu przy ul. Narutowicza --/- w Katowicach.
Załączniki
DS-320-19
4.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul Pawła _/_.
Załączniki
DS-329-19
5.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania oraz opóźnienia z rzeczy uprzednio zajm owanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej _/_.
Załączniki
DS-330-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku.
Załączniki
DS-311-19
7.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok.
8.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Wiadomości e-mail z odpowiedziami na zapytania radnych: Adama Lejman - Gąski i Patryka Białasa z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dn. 22.07.2019r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.