Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
4 Posiedzenie w dniu 18 marca 2019, godz. 11:00, w Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
BRM.0012.5.4.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – działalność koncertowa i edukacyjna, rola w promowaniu miasta Katowice.
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
7.
Sprawy bieżące.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.