Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
5 Posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2019, godz. 13:00, w sala 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.5.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Intel Extreme Masters 2019 – podsumowanie kolejnej edycji, plany na przyszłość.
5.
Mistrzostwa Świata Seniorów w Badmintonie 2019. Przygotowania, cele, wydarzenia towarzyszące.
6.
Off Festival i Festiwal Tauron Nowa Muzyka – dotychczasowa działalność w Katowicach, przygotowania do kolejnych edycji.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Sprawy bieżące.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenia posiedzenia.