Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
7 Posiedzenie w dniu 17 czerwca 2019, godz. 13:00, w sala 209, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.7.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Przygotowania do akcji „Lato w mieście”.
5.
Wielofunkcyjny GKS Katowice – podsumowanie sezonu dla wszystkich sekcji, plany na nowy sezon, sytuacja organizacyjna i finansowa.
6.
Piłkarskie kluby Katowic. Podsumowanie sezonu, plany przyszłościowe. Współpraca z GKS-em Katowice.
Załączniki
Informacja pkt 6
7.
Propozycje Komisji Kultury, Promocji i Sportu do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
8.
Opiniowanie projektów uchwał.
9.
Sprawy bieżące.
1.
Raport o stanie miasta Katowice za rok 2018.
Załączniki
DS-205-19
2.
Odpowiedź na zapytanie z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Sportu w dniu 20.05.2019 r.
3.
Pismo rodziców grupy mistrzowskiej 1997-2006 z dn. 13.05.2019r.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenia posiedzenia.