Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
8 Posiedzenie w dniu 16 lipca 2019, godz. 11:00, w Część wyjazdowa: Baseny miejskie (Szopienice, Brynów, Ligota), część stacjonarna: UMK ul. Młyńska 4, sala 4,5
BRM.0012.5.8.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Baseny miejskie (Szopienice, Brynów, Ligota) – postęp prac, koszty, roboty dodatkowe.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
Załączniki
DS-242-19
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich.
Załączniki
DS-243-19
6.
Sprawy bieżące.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.