Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
9 Posiedzenie w dniu 16 września 2019, godz. 11:00, w Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach, ul. W. Pola 38
BRM.0012.5.9.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Wizytacja Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Muzeum KWK Wujek). Działalność, udostępnione zbiory, plany na przyszłość.
5.
Opiniowanie projektów uchwał.
6.
Sprawy bieżące.
1.
Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 4.07.2019r.
2.
Pismo Fundacji Silesia Pro Active z dn. 9.07.2019r.
3.
Pismo Camerata Silesia Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice z dn. 30.08.2019r.
7.
Wolne wnioski.
8.
Zakończenia posiedzenia.