Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
10 Posiedzenie w dniu 14 października 2019, godz. 13:00, w sala 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.10.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
1.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-269-19
2.
Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-272-19
3.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-270-19
4.
Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-271-19
5.
Uchwała Nr 4200/IV/132/2019 z dnia 10 września 2019 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
CCI30092019_0001
6.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I Półrocze 2019 roku.
Załączniki
DS-328-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku”
Załączniki
DS-268-19
5.
Światowa Konferencja Antydopingowa WADA 2019 – organizacja, przygotowania, plany.
6.
Ministerstwo Sportu – Miasto Katowice, współpraca, wspólne projekty, plany na przyszłość.
7.
Opiniowanie projektów uchwał.
8.
Sprawy bieżące.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”.
2.
Pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 10.09.2019r.
Załączniki
CCI04102019
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenia posiedzenia.