Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
11 Posiedzenie w dniu 4 listopada 2019, godz. 11:00, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Katowiskach, obiekt lodowisko Jantor przy ul. Nałkowskiej 11.
BRM.0012.5.11.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Wizytacja katowickich lodowisk przed sezonem zimowym (Murcki, Jantor I i Jantor II).
5.
Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realizacja zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Turystyki, obiekty sportowe i tereny rekreacyjne zarządzane przez MOSiR, sytuacja finansowa i plany rozwojowe.
Załączniki
CCI30102019_0001
6.
Opiniowanie projektów uchwał.
1.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie połączenia „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.
Załączniki
DS-359-19
2.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą „Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek”.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenia posiedzenia.