Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I SPORTU
12 Posiedzenie w dniu 2 grudnia 2019, godz. 13:00, w sala 4-5, UM Katowice, ul. Młyńska 4
BRM.0012.5.12.2019.AM
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Bieżące informacje Prezydenta Miasta w zakresie kultury i sportu.
4.
Opiniowanie projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2020 - 2045.
Załączniki
DS-387-19DS-389-19
2.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-388-19DS-390-19
3.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2020 rok.
Załączniki
DS-394-19DS-405-19
5.
Przygotowania do akcji „Zima w mieście”.
6.
Konkursy dotacyjne na rok 2020 (sport, kultura) – Informacja Prezydenta Miasta.
7.
Przyjęcie planu pracy Komisji Kultury, Promocji i Sportu na 2020 rok.
8.
Opiniowanie projektów uchwał.
10.
Wolne wnioski.
11.
Zakończenia posiedzenia.