Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / (Archiwum) Komisja Transportu - VII kadencja
1 Posiedzenie w dniu 27 lutego 2017, godz. 13:30, w sala 4.5 UMK ul. Młyńska 4
BRM.0012.10.1.2017
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 r.
3.
Opiniowanie projektów uchwał.
4.
Wolne wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.