Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
X Sesja w dniu 25 lipca 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Ślubowanie radnego.
3.
Powołanie sekretarzy sesji.
4.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.
Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Katowice.
6.
Zmiany w porządku obrad.
7.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Lisa w Katowicach (DS -237/19).
Załączniki
DS-237-19
10.
Przedstawienie sprawozdań z działań podejmowanych w 2018r. na terenie miasta Katowice przez nadzory wodne w Katowicach, Gliwicach i Bieruniu.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach (DS-249/19).
Załączniki
DS-249-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych (DS-250/19).
Załączniki
DS-250-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-251/19).
Załączniki
DS-251-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze (DS-252/19).
Załączniki
DS-252-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-253/19).
Załączniki
DS-253-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego (DS-254/19).
Załączniki
DS-254-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice (DS-255/19).
Załączniki
DS-255-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice (DS-256/19).
Załączniki
DS-256-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2016-2021” za 2018 rok (DS-236/19).
Załączniki
DS-236-19
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach (DS-241/19).
Załączniki
DS-241-19
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek oraz Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki "Silesia" (DS-242/19).
Załączniki
DS-242-19
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy Katowice w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich (DS-243/19).
Załączniki
DS-243-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Grzegorza Fitelberga w Katowicach (DS-247/19).
Załączniki
DS-247-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach (DS-248/19).
Załączniki
DS-248-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-257/19).
Załączniki
DS-257-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-258/19).
Załączniki
DS-258-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach (DS-259/19).
Załączniki
DS-259-19
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (DS-245/19).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku (DS-244/19).
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych prowadzonych przez miasto Katowice od dnia 1 września 2019 roku (DS-246/19).
28.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
29.
Komunikaty i wolne wnioski.
30.
Zamknięcie sesji.