Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XI Sesja w dniu 11 września 2019, godz. 09:00, w Pałacu Goldsteinów, pl. Wolnosci 12a w Katowicach.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Wystąpienia okolicznościowe.
3.
Wygłoszenie laudacji dla Pana Profesora Andrzeja Jasińskiego.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu Profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice " (DS-273/19).
5.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Katowice" Panu Profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu.
6.
Wygłoszenie laudacji dla Pani Krystyny Szaraniec.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Pani Krystynie Szaraniec tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-274/19).
8.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Pani Krystynie Szaraniec tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice " .
9.
Wygłoszenie laudacji dla Pana Andrzeja Lubiatowskiego.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-275/19).
11.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
12.
Wygłoszenie laudacji dla Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice" (DS-276/19).
14.
Uroczyste wręczenie aktu przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Katowice".
15.
Komunikaty.
16.
Zamknięcie sesji.