Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / Sesja Rady Miasta
XII Sesja w dniu 26 września 2019, godz. 11:00, w sali 209 Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4
1.
Otwarcie sesji.
2.
Powołanie sekretarzy sesji.
3.
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.
Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta Katowice.
5.
Zmiany w porządku obrad.
6.
Informacja o działaniach Prezydenta Miasta Katowice w okresie międzysesyjnym.
7.
Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.
8.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2019 roku (DS-263/19).
Załączniki
DS-263-19
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Katowicach (DS-277/19).
Załączniki
DS-277-19
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach (DS-278-19).
Załączniki
DS-278-19
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach (DS-279/19).
Załączniki
DS-279-19
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach (DS-280/19).
Załączniki
DS-280-19
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Katowicach w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Katowicach (DS-281/19).
Załączniki
DS-281-19
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Katowicach w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach (DS-282/19).
Załączniki
DS-282-19
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach (DS-283/19).
Załączniki
DS-283-19
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach w czteroletnie VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Katowicach (DS-284/19).
Załączniki
DS-284-19
18.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach ( DS-285/19).
Załączniki
DS-285-19
19.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Katowicach w czteroletnie Akademickie X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ( DS-286/19).
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w czteroletnie XI Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (DS-287/19).
Załączniki
DS-287-19
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego w Katowicach (DS-288/19).
Załączniki
DS-288-19
22.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Katowicach ( DS-289/19).
Załączniki
DS-289-19
23.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach (DS-290/19).
Załączniki
DS-290-19
24.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w czteroletnie XVIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (DS-291/19).
Załączniki
DS-291-19
25.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XIX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Katowicach w czteroletnie XIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Katowicach (DS-292/19).
Załączniki
DS-292-19
26.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w czteroletnie XX Liceum Ogólnokształcące dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-293/19).
Załączniki
DS-293-19
27.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Krystyny Bochenek w Katowicach w czteroletnie XXI Liceum Ogólnokształcące im. Krystyny Bochenek w Katowicach (DS-294/19).
Załączniki
DS-294-19
28.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Katowicach (DS-295/19).
Załączniki
DS-295-19
29.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Katowicach (DS-296/19).
Załączniki
DS-296-19
30.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Katowicach (DS-297/19).
Załączniki
DS-297-19
31.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 4 im. Powstańców Śląskich w Katowicach (DS-298/19).
Załączniki
DS-298-19
32.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Katowicach (DS-299/19).
Załączniki
DS-299-19
33.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 7 w Katowicach (DS-300/19).
Załączniki
DS-300-19
34.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach (DS-301/19).
Załączniki
DS-301-19
35.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 10 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 10 w Katowicach (DS-302/19).
Załączniki
DS-302-19
36.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 12 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 12 w Katowicach (DS-303/19).
Załączniki
DS-303-19
37.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 13 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 13 w Katowicach ( DS-304/19).
Załączniki
DS-304-19
38.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 14 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 14 w Katowicach (DS-305/19).
Załączniki
DS-305-19
39.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 15 im. im. Tomasza Klenczara w Katowicach (DS-306/19).
Załączniki
DS-306-19
40.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 16 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 16 w Katowicach (DS-307/19).
Załączniki
DS-307-19
41.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 17 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 17 w Katowicach (DS-308/19).
Załączniki
DS-308-19
42.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 18 w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 18 w Katowicach (DS-309/19).
Załączniki
DS-309-19
43.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach w pięcioletnie Technikum Nr 20 z Oddziałami Specjalnymi dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (DS-310/19).
Załączniki
DS-310-19
44.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe dochodów na wydzielonym rachunku (DS-311/19).
Załączniki
DS-311-19
45.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Pitery -/- (DS-314/19).
Załączniki
DS-314-19
46.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego (DS-315/19).
Załączniki
DS-315-19
47.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Forsycji" (DS-262/19).
48.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Mickiewicza --/- oraz za najem socjalny obecnie zajmowanego lokalu przy ul. Narutowicza --/- w Katowicach (DS-320/19).
Załączniki
DS-320-19
49.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do roku 2030” (DS-321/19).
Załączniki
DS-321-19
50.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK "Murcki Staszic'' obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach (DS-322/19).
Załączniki
DS-322-19
51.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok (DS-325/19).
52.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 (DS-326/19).
53.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” (DS-312/19).
a)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, a także zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze (DS-264/19).
b)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Pawła / (DS-329/19).
Załączniki
DS-329-19
c)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługujących Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach z tytułu korzystania oraz opróżnienia z rzeczy uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej / (DS-330/19).
Załączniki
DS-330-19
d)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr X/215/19 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich (DS-331/19).
Załączniki
DS-331-19
e)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDOWA ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WITA STWOSZA w Katowicach (DS-332/19).
Załączniki
DS-332-19
f)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współprowadzenia oraz współfinansowania instytucji kultury pn. Panteon Górnośląski w Katowicach ( DS- 333/19).
Załączniki
DS-333-19
g)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Katowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Katowice (DS-334/19).
Załączniki
DS-334-19
h)
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły (DS-265/19).
54.
Rozpatrzenie skarg:
a)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skarg Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach) (DS-316/19).
Załączniki
DS-316-19
b)
na działania Prezydenta Miasta Katowice. (dotyczy skargi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides) ( DS-317/19).
Załączniki
DS-317-19
c)
na działania Prezydenta Miasta Katowice (dotyczy skargi A___ S___) (DS-318/19).
Załączniki
DS-318-19
d)
na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (DS-319/19).
Załączniki
DS-319-19
55.
Interpelacje radnych i zapytania radnych.
56.
Komunikaty i wolne wnioski.
57.
Zamknięcie sesji.