Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
4 Posiedzenie w dniu 26 marca 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.3.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 5 marca 2019 r.
Załączniki
protokol 5 3(2)
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 28 marca 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście.
Załączniki
DS-88-19
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Załączniki
DS-89-19
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia