Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
5 Posiedzenie w dniu 23 kwietnia 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.4.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 26 marca 2019 r.
Załączniki
protokol 26 3 pr
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 7 Załęże
Załączniki
7
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka
Załączniki
12
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała
Załączniki
14
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec
Załączniki
17
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji.
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Katowice do inicjatywy "Porozumienie Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”.
8.
Opiniowanie projektu apelu w sprawie ograniczenia niskiej emisji na terenie Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii
Załączniki
DS-166-19
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia