Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
6 Posiedzenie w dniu 28 maja 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.5.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 kwietnia 2019 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 30 maja 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Jednostki Pomocniczej Nr 1 Śródmieście
Załączniki
1
3.
Przedstawienie raportu z konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu Jednostki Pomocniczej Nr 4 Os. Paderewskiego-Muuchowiec
Załączniki
4
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych z mieszkańcami Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec w sprawie projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Załączniki
projekt u.
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przyspieszenia działań związanych z poprawą jakości powietrza w latach 2019-2023
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia