Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
7 Posiedzenie w dniu 25 czerwca 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.6.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 28 maja 2019 r.
Załączniki
protokol 28 5
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 27 czerwca 2019 r.
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Katowice Pani Beaty Białowąs
Załączniki
pr. u
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice wotum zaufania.
Załączniki
DS-206-19-1
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 1 Śródmieście
Załączniki
DS-211-19 JP1
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Załączniki
DS-212-19 JP4
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom miasta Katowice
Załączniki
DS-208-19
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023
Załączniki
DS-209-19 Zespół
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 2020-2023
Załączniki
DS-210-19 policja
9.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Przy Dworcu"
Załączniki
Przy Dworcu
10.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania trzech radnych Rady Miasta Katowice do Jury Nagrody Prezydenta Miasta Katowice dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
Załączniki
akt
11.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego Katowice-Północ w Katowicach na uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki
1
12.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na skargę Pani BŁ
Załączniki
DS-233-19
13.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Katowicach,
Załączniki
3
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia