Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
8 Posiedzenie w dniu 23 lipca 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.7.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 25 czerwca 2019 r.
Załączniki
pr protokol 25.6
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 lipca 2019 r.
Załączniki
porządek
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach
Załączniki
projekt uchwały
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miasta Katowice do Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych
Załączniki
2
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze
Załączniki
3
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rad Jednostek Pomocniczych: nr 1 Śródmieście, nr 2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia, nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, nr 9 Osiedle Tysiąclecia, nr 10 Dąb, nr 11 Wełnowiec-Józefowiec i nr 20 Zarzecze
Załączniki
5
6.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego
Załączniki
6
7.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Katowice oraz ustalenia jej składu osobowego
Załączniki
7
8.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Katowice
Załączniki
8
9.
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Katowice
Załączniki
9
10.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie desygnowania na kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach
Załączniki
pr.u.
11.
Opiniowanie projektu uchwaly w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Spółdzielni Mieszkaniowej im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
Załączniki
projekt WSA
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia