Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
10 Posiedzenie w dniu 24 września 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.9.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 23 lipca 2019 r. i 10 września 2019 r.
3.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 26 września 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego
Załączniki
1
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Forsycji”
Załączniki
forsycji
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK "Murcki Staszic'' obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu w Katowicach
Załączniki
WSA mpap
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały nr X/215/19 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Katowickim Wodociągom S.A. wykonywania zadań własnych gminy w zakresie eksploatacji trzech basenów miejskich
Załączniki
baseny
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Katowice przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji
Załączniki
aglomeracja
4.
Sprawy bieżące
5.
Zamknięcie posiedzenia