Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
11 Posiedzenie w dniu 22 października 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.10.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 24 września 2019 r.
3.
Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych.
Załączniki
analiza
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 24 października 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwaly zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Braci Wolnych"
Załączniki
braci wolnych
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Skwer Ernesta Pritwittza"
Załączniki
Skwer
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023.
Załączniki
1
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020-2023
Załączniki
2
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach na kadencję 2020-2023
Załączniki
3
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2020-2023.
Załączniki
4
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę nr V/80/19 Rady Miasta Katowice z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach
Załączniki
DS-358-19
9.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Sosnowiec przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Sosnowiec
Załączniki
porozumienie
10.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice w nowym kształcie
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia