Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
12 Posiedzenie w dniu 19 listopada 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.11.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 22 października 2019 r.
Załączniki
pr. protokol 22.10
3.
Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2019 r.
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 1 Śródmieście
Załączniki
1
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia
Załączniki
2
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 4 Osiedle Paderewskiego-Muchowiec
Załączniki
4
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec-Józefowiec
Załączniki
11
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze
Załączniki
20
7.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Katowice do stowarzyszenia Globalny Parlament Burmistrzów (Global Parliament of Mayors)
Załączniki
pr.u.
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia