Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
13 Posiedzenie w dniu 17 grudnia 2019, godz. 14:00, w Urzędzie Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej nr 4 w sali nr 4,5 (parter)
BRM.0012.2.12.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 19 listopada 2019 r.
Załączniki
protokol 19.11 OK
3.
Ustalenie planu pracy Komisji Organizacyjnej na rok 2020
4.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 19 grudnia 2019 r.
Załączniki
porządek obrad
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2019
Załączniki
DS-391-19
3.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka
Załączniki
1
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie diet przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów Część Wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka.
Załączniki
2
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Katowice w ramach repatriacji.
Załączniki
DS-423-19
6.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania skrzyżowaniu typu rondo położonemu na terenie miasta Katowice nazwy "Rondo Kolei Balkan"
Załączniki
Balkan
7.
OPiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Templariuszy"
Załączniki
Templariusze
8.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy "Podlaska"
Załączniki
Podlaska
5.
Sprawy bieżące
6.
Zamknięcie posiedzenia