Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
7 Posiedzenie w dniu 13 czerwca 2019, godz. 12:00, w w Ośrodku R-O dla DzN CRD ul. Ułańska 5a godz.14.00 cd obrad w sali 4.5 UM ul. Młynska 4.
1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2.
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście oraz program wizytacji przez delegowanych radnych kolonii letnich MOPS, współfinansowanych przez miasto Katowice.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji miejskiego programu „Katowicki Senior w Mieście na lata 2016 – 2021”, za 2018 rok.
Załączniki
DS-217-19
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Załączniki
DS-207-19
5.
Godz.14.00 c.d. obrad w sali 4.5 UM ul. Młyńska 4. Korespondencja, sprawy bieżące: Opiniowanie RAPORTU O STANIE MIASTA KATOWICE za rok 2018 - z udziałem Naczelników Wydziałów: Budynków i Dróg, Edukacji i Sportu, Kształtowania Środowiska, Kultury, Obsługi Inwestorów, Polityki Społecznej, Komunikacji Społecznej, Transportu, Promocji i Kierownika Biura Zarządzania Energią.
Załączniki
DS-205-19
1.
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018r. "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017-2021 Katowice bez barier".
Załączniki
DS-213-19
2.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad w Samodzielnym Ośrodku Reh - Ośw. dla Dzieci Niepełnosprawnych. Centrum Rozwoju Dziecka ul. Ułańska 5a. Spotkanie i dyskusja na temat: bieżącej działalności Ośrodka. problematyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci). Rehabilitacja.
6.
Informacja o efektach programów: „Rodzina 500 plus” oraz „Wyprawka 300 plus „Dobry start” na terenie Katowic.
Załączniki
skanowanie0033
7.
Propozycje wniosków Komisji Polityki Społecznej do projektu budżetu miasta Katowice na 2020 rok.
8.
Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z dnia 29.05.2019 r. (BRM.0004.69.2019) dw. komisji.
9.
Wolne wnioski.
10.
Zakończenie posiedzenia.