Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
9 Posiedzenie w dniu 12 września 2019, godz. 13:30, w UM przy ul. Młyńskiej 4 w sali 4.5 (parter)
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Analiza efektów uchwały Rady Miasta Katowice nr LVII/1175/18 z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice.
Załączniki
skanowanie0015
4.
Opiniowanie innych projektów uchwał.
1.
[DS-263/19] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D w 2019 roku.
Załączniki
DS-263-19
5.
Korespondencja, sprawy bieżące.
1.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie regulaminu korzystania z fontann i sztucznej Rawy na Rynku w Katowicach (skierowany na PKS w terminie od 28.08.2019 r. do 11.09.2019 r.).
2.
Do wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok", (skierowany na PKS w terminie od 04.09.2019 r. do 18.09.2019 r.).
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.