Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
10 Posiedzenie w dniu 10 października 2019, godz. 13:30, w UM przy ul. Młyńskiej 4 w sali 4.5 (parter)
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2019 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2019-2045 za I półrocze 2019 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2019 roku”.
4.
Uchwała Nr 4200/IV/132/2019 z dnia 10.09.2019 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Załączniki
132-Katowice
5.
Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2019 r.
Załączniki
DS-328-19
6.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”, po konsultacjach społecznych.
7.
Bieżąca informacja Prezydenta Miasta Katowice o Centrach Aktywności Lokalnej w Katowicach, zrealizowanych w ramach projektów unijnych.
Załączniki
skanowanie0033
8.
Korespondencja, sprawy bieżące.
1.
Odpowiedź Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice na zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji R.Dawida Durała z 12.09.2019r. (OZ-II.033.19.2019).
Załączniki
skanowanie0034
9.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (skierowany na PKS w terminie od 17.09.2019 r. do 01.10.2019 r.).
10.
Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2019 r. ze środków PFRON.
Załączniki
DS-343-19
11.
Wone wnioski.
12.
Zakończenie posiedzenia.