Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ
11 Posiedzenie w dniu 7 listopada 2019, godz. 13:30, w UM przy ul. Młyńskiej 4 w sali 4.5 (parter)
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.
Sprawozdanie z wykonania planu naprawczego Szpitala Murcki Sp. z o.o.
4.
Opiniowanie projektów uchwał.
5.
Korespondencja, sprawy bieżące.
6.
Wolne wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.