Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
5 Posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2019, godz. 13:30, w UM ul. Młyńska 4, sala 4.5
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Katowice w 2018 roku.
Załączniki
DS-138-19
4.
Kompleksowa informacja o działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach.
5.
Opiniowanie projektów uchwał:
6.
projekt uchwały z dnia 7.03.2019 r. stanowiący inicjatywę uchwałodawczą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Katowice w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Katowice dotyczących wykorzystania oczyszczaczy powietrza w celu poprawy jakości powietrza w katowickich placówkach samorządowo-oświatowych.
Załączniki
DS-111-19
1.
Opinia Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Waldemara Bojaruna z dnia 01.04.2019 r. (ES-I.3021.21.2019.IW) + 3 załączniki.
Załączniki
skan03042019_01
7.
Korespondencja i sprawy bieżące:
1.
odpowiedź Władz Spółki MPGK na zapytania Radnych: Patryka Białasa, Małgorzaty Norek i Magdaleny Wieczorek z dnia 6.03.2019 r.
Załączniki
POSTULATY
2.
odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skiby z dnia 04.04.2019 r. na zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Patryka Białasa z dnia 20.03.2019 r.
8.
Wolne wnioski.
9.
Zakończenie posiedzenia.