Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta Katowice / KOMISJA ORGANIZACYJNA
9 Posiedzenie w dniu 10 września 2019, godz. 13:00
BRM.0012.2.8.2019
1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2.
Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał
1.
porządek obrad sesji Rady Miasta Katowice w dniu 11 wrzesnia 2019 r.
2.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu prof. Andrzejowi Jasińskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”.
Załączniki
1
3.
Opiniowanie projektu uchwaly w sprawie przyznania Pani Krystynie Szaraniec tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice"
Załączniki
2
4.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice"
Załączniki
3
5.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice"
Załączniki
4
3.
Zamknięcie posiedzenia